De start van NWI

In het voorjaar van 2020 zijn wij ons avontuur gestart. Een spannende periode om een nieuw bedrijf te beginnen. Maar, hoe gek het misschien klinkt, de omstandigheden klopten: een goed idee, de juiste mensen, goed zicht op de markt en heel veel zin om ermee aan de slag te gaan. Noorderwerkt Interim (roepnaam: NWI) was geboren.

Onze missie is helder: wij leveren een bijdrage aan de kwaliteit van het basis- en speciaal onderwijs in Noord-Nederland. Hierbij dragen wij ook bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij door met heel veel zorg en aandacht complexe interim-directie opdrachten goed af te ronden. Een mooi marketingverhaal? Absoluut niet. Interim leiderschap in basisonderwijs is vaak erg precair. Daar hoort een rotsvast geloof en de beste aanpak bij. En ja, ergens is het natuurlijk zonde dat er interim-directeuren nodig zijn, maar soms is het onvermijdelijk. Omdat de problematiek erg complex is of omdat het goed is om een tijdelijk iemand ‘het pad te laten effenen’. Dan kan je er als opdrachtgever, maar beter zeker van zijn dat je de juiste partij inzet.

Terug naar het voorjaar van 2020. We gingen gesprekken aan met bestuurders in het primair onderwijs om ons concept voor te leggen: we gaan een kwaliteitslabel opzetten voor interim-directeuren. We werken kleinschalig zodat we de kwaliteit kunnen waarborgen en zoeken regelmatig afstemming. Bovendien begeleiden we de interim-directeur intensief. Zowel op het vlak van leiderschap als onderwijsinhoudelijk. Maandelijkse scholing en intervisie vormen een belangrijk onderdeel van deze begeleiding. Besturen waar wij mee werken mogen overigens ook medewerkers naar deze scholing afvaardigen. Kennis delen vinden we namelijk erg belangrijk. Wanneer zich een interim-vraag voordoet, is onze eerste stap, voordat wij een kandidaat selecteren, dat we de vraag uitgebreid analyseren; wat speelt er precies? Wat zeggen de data? Hoe ervaart de bestuurder de problematiek en waar liggen accenten? Past de vraag bij ons/onze interim-directeuren? Wanneer wij deze vraag hebben beantwoord selecteren wij de juiste kandidaat. En begeleiden wij de interim-directeur zoals gezegd intensief bij de uitvoering van de opdracht. We kregen van de bestuurders hele waardevolle feedback. En werden vooral gesterkt in ons idee dat we iets goeds te pakken hebben. Iets waar de markt behoefte aan heeft.

De volgende stap was om met potentiële interimmers in gesprek te gaan. Wat hebben we prachtige gesprekken gehad over onderwijs, leiderschap, twijfels en hoe fijn het is om onderdeel te zijn van een groep gelijkgestemden. We vroegen nogal wat van de mensen: ‘exclusief’ verbinden aan NWI, geen garantie op opdrachten, veel investeren in persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn we blij met de prachtige groep mensen die het avontuur met ons aangegaan is.

Ingewikkeld was dat door de corona crisis de vraag naar interim opdrachten minder groot was dan afgelopen jaren. Verklaarbaar uiteraard. Tegelijkertijd zagen we dat er door de lockdown steeds vaker gesproken werd over achterstanden. Ook schatten we in dat het nieuwe onderwijsresultatenmodel ervoor zal zorgen dat goed onderwijskundig leiderschap op scholen meer dan ooit van cruciaal belang is. Zeker op scholen waar complexe of meervoudige problematiek speelt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ook wel wat nerveus werden. Een mooi concept is prachtig, maar het moet wel tot resultaat leiden. Hadden we het verkeerd ingeschat? Moeten we het concept aanpassen? Ook ‘op de winkelpas-klussen’ gaan aannemen bijvoorbeeld? Want klopt die focus op complexiteit wel? ‘Vasthouden’ zeiden we tegen elkaar. Over de mate van complexiteit gaan we juist met de bestuurder met een interim-vraag in gesprek. Dat pellen we dan samen af. We geloven in ons concept, het gaat komen.

Fast forward naar het nu: NWI loopt. Alle interimmers van het eerste uur voeren mooie opdrachten uit. Recent zijn nieuwe mensen bij ons aangesloten. Het is geweldig om bij de scholing en intervisie te mogen zijn en we zijn heel blij met de professionaliteit en energie van de externe onderwijskundige en bestuurder die bij NWI aangesloten zijn.

Met vertrouwen (en soms nog een nerveuze energie) gaan we 2021 in. We geloven niet alleen meer dat we kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het basis- en speciaal onderwijs in Noord-Nederland, we laten het zien in de praktijk. Het blijft spannend om ons als start-up op een bestaande markt te begeven. Maar we zien ook dat we een duidelijke plek kunnen innemen.

De komende periode zullen we nog meer energie steken in het ontwikkelen van onze leidinggevende kwaliteiten en onderwijskundige visie om het (mede door corona) dreigend verlies van onderwijskwaliteit tijdig op te vangen. Niet alleen met interim-directeuren, ook met goede interim-IB’ers. Zodat ieder kind in Noord-Nederland zich zorgeloos en vrij kan blijven ontwikkelen.